Tegen de zomer wordt het een waar groen tapijt en is het werkelijk onbegonnen werk om deze uit te trekken of te bedekken. Ik had niet verwacht om in het eerste jaar al resultaat te zien, het gruis moest eerst nog verwerkt worden door het bodemleven, maar groot was mijn vreugde toen er in het voorjaar en de volledige zomer nauwelijks heermoes opkwam! Ook deze winter heb ik lavagruis gestrooid in de zelfpluktuin. Ik ben heel benieuwd of de resultaten dit jaar even positief zijn. Als er ook dit jaar nauwelijks heermoes groeit, dan kan je al zeggen dat het toch niet toevallig is en dat lava misschien wel een oplossing. Tot nu toe is er nog nauwelijks iets van heermoes zichtbaar, dus we leven op hoop :-). Als deze plant ook in uw tuin overvloedig voorkomt, moet je je eens de bedenking maken of je niet best eens wat lavagruis strooit in de tuin?

beste middel tegen onkruid werken verdrukt, met als gevolg een opbouw van tekorten aan mineralen in onze bodems en voeding. Door beide gebeurtenissen naast elkaar te leggen, de heermoes als signaalplant voor een tekort aan mineralen in de bodem en het lavameel als leverancier van een breed scala aan mineralen, kwam mijn moeder op het idee om lavagruis te gebruiken in de zelfpluktuin. In het daaropvolgende voorjaar heb ik een kleine 100 kg lavagruis gestrooid op het stuk grond waar vanaf de maand mei normaal allemaal groene sprietjes naar boven komen.

Ook wij hebben in onze zelfpluktuin te maken gehad met dit onkruid. In de zomer zag de bodem helemaal groen van de heermoes. Uittrekken was onbegonnen werk, afdekken nutteloos. Maar nu, 2 jaar later en airfryer zonder al te veel moeite, groeit er nog nauwelijks heermoes. Omdat het store uittrekken van heermoes op een oppervlakte van 4 are onbegonnen werk is, is mijn moeder gaan zoeken naar achterliggende redenen of oorzaken voor het woekeren van dit onkruid. Nu is het zo dat heermoes een signaalplant is voor arme gronden, voor gronden met een laag gehalte aan mineralen. Doordat ze diep wortelen, kunnen ze mineralen diep uit de bodem naar boven halen en zo de bovenste laag verrijken en verbeteren. Ik raad u dan ook aan om het afgetrokken stuk gewoon ter plaatste te laten liggen. De plant gaat verdorren en uiteenvallen, de opgenomen mineralen gaan in de bodem terecht komen en zo stilaan de tekorten aanvullen. De grond van onze zelfpluktuin was slechte grond, sterk verarmd door jarenlange klassieke landbouw. Doordat het concept van dit stuk helemaal anders was dan onze moestuin vooraan, zijn hier nooit grote hoeveelheden compost op gevoerd, en zijn de mineralen nooit aangevuld.

beste middel tegen onkruid

Onkruid bestrijden met azijn - effectief, maar verstandig?


Mashshare, heermoes Is geen Lastig Onkruid! Het is de tijd van het jaar, overal duiken de eerste scheuten van een alom gevreesd onkruid. Bestrijden is bijna onbegonnen werk, ze zeggen niet voor cream niets dat er aan het einde van de wortel een pot geld te vinden is! De wortels gaan heel diep en zodra je nog maar probeert om de opkomende scheuten uit te trekken, breekt de wortel juist onder de grond. Enkele dagen later staat er al een nieuwe frisgroene scheut te pronken. Het is werkelijk én van de moeilijkste onkruiden om kwijt te geraken. Ik heb het natuurlijk over, nutrilite heermoes, het onkruid dat rond deze periode volop aan het opkomen. Op zich is het een nuttig kruid met verscheidene toepassingen, maar ik begrijp volkomen dat de meeste mensen deze plant niet al te overvloedig in de moestuin willen hebben.

Onkruid : haagwinde of Pispotje wat doe ik er aan?


Op de fotos is duidelijk op te merken dat Limax minder fileerde dan Sylvesta. Sinds volledige kieming is tijdens het verder opgroeien van de zaailingen, de overblijvende vrije ruimte (0,5cm hoog) onder de bovenrand van de potjes verder aangevuld met 50/50 mengeling afdekgrond tot aan de bovenrand. Hierdoor staan de plantjes steviger vast in hun potje en is eventueel licht fileren weggewerkt. Door aangieten tijdens verdere opkweek zal het grondniveau nog lichtjes dalen. Door goed op te passen. Opkweektemperaturen, ben ik erin geslaagd om stevige, niet gefileerde plantjes te krijgen. 22/04/08  de toestand 33 dagen na het zaaien. De plantjes zijn nu stevig uitgegroeid, voldoende geworteld en uitplantbaar.

beste middel tegen onkruid

Dit komt omdat er, bij het opgroeien, een evenwicht moet zijn tussen omgevingstemperatuur en het beschikbare licht. Daarom verhuizen de reeds gekiemde potjes onmiddellijk naar de koude kas waar ze verder zullen verblijven in een isomo bestellen bak. Overdag wordt er niet afgedekt; s nachts wordt een koepel geplaatst op de isomobak om te beschermen tegen de lagere nachttemperaturen. Zolang de nachttemperatuur in de kas niet telkens lager gaat dan 5c, kunnen de plantjes best de nacht in de kas doorbrengen. De volgende dag (24/03/08) is er 100 kieming van de resterende limax en ook sylvesta is beginnen kiemen.

Op 25/03/08 is alles (9 van de 11 potjes) van Sylvesta gekiemd. Ze kunnen dus eveneens verplaatst worden naar de koude kas. Op enkele uitzonderingen na zijn, in alle potjes, 2 zaadjes gekiemd. Ik knip daarom het kleinste kiempje af met een scherp schaartje. Een interessante waarneming is dat Limax. Sylvesta beter en regelmatiger kiemt. 09/04/08 de toestand 20 dagen na het zaaien.

blog Natuurlijke moestuin

Na vullen (lichtjes aandrukken) van de potjes met de grond tot ongeveer 0,5 cm onder de bovenrand, deponeer ik met een pincet twee zaadjes in het centrum peeling van elk potje. Indien na kieming blijkt dat beide zaadjes kiemden, wordt én kiempje vroegtijdig afgeknipt (niet uittrekken!). De 22 potjes bevinden zich in een plastic bak(zonder gaatjes in de bodem). Na voorzichtig benevelen (met een kleine nevelspuit) van het zaai-oppervlak, circle wordt het zaad afgedekt met dun laagje grond-en witzandmengsel (50/50 van elk) en lichtjes aangedrukt, waarna opnieuw een paar maal beneveld wordt met de nevelspuit. 23/03/08 Eerste kieming van Limax na nauwelijks 2 dagen. Dit is een bijzonder belangrijk moment. De reeds gekiemde potjes mogen nu niet meer in de donkere kelder blijven zoniet gaan ze vlug fileren (dun opschieten).

beste middel tegen onkruid

Lavameel is de beste grondverbeteraar

De dag voordien werd de zak met geraniumgrond op temperatuur gebracht in schoonheidssalon de kelder waar het constant 15C. Dit is ook de plek waar,na zaaien, de kieming zal gebeuren. . Slazaad kiemt ook het best bij een temperatuur van ongeveer 15C ; voor het verder opkweken geldt s nachts een lagere temperatuur, om fileren te vermijden. Dit is de omgevingstemperatuur in de kas, of indien die te koud is, ongeveer. Overdag is dit 12C op een donkere dag. Op zonnige dagen mag dit gerust 15-20c zijn. S Nachts dan wel weer voldoende laten afkoelen, zoniet zullen de slaplantjes fileren.

Aangezien de eerste plantjes dan ook vlug laserontharing uitverkocht waren, was ik nooit zeker dat er nog in stock waren als ik ze nodig had. Er zijn wel eens problemen met de kwaliteit : te klein, te dun opgegroeid (gefileerd te grote planten, te weinig ingeworteld of net teveel wortels die door de perspot heen zitten (te oude planten). Minder goede teeltresultaten, vermoedelijk door een minder gelukkige keuze van de sla-variëteit. Genoeg redenen dus, om eens een test te doen teneinde, voor én vroege (hier de tweede) teelt, de plantjes zelf op te kweken, alvorens ze uit te planten in vollegrond (in begin onder koepel). Teeltgegevens, de variëteit, ik koos voor, limax ( zakje met 1 gram zaad). Sylvesta (zakje met 500 zaadjes) en kocht die aan bij het. Grondmengsel en potjes, ik nam gezeefde geraniumgrond (kwaliteitspotgrond!) met de bedoeling, zonder verspenen, de plantjes tot aan het uitplantmoment op te kweken in de gebruikte potjes. Er werd gebruik gemaakt van (oranje) cactus-potjes (diameter 5,5 cm, 5 cm hoog en licht versmallend naar de onderzijde). Teeltverloop 21/03/08 Het zaaien van 11 Limax en 11 Sylvesta in potjes.

Koop geen dure onkruidverdelger

Kropsla of botersla ontbreekt in haast geen enkele moestuin. In dit artikel beschrijft. Herman de moor het zelf opkweken van sla voor de vroege lenteteelt in openlucht met bescherming. Niet enkel de manier van opkweken van de plantjes is interessant, maar ook het verdere teeltverloop én de mooie constructie om de plantjes na het uitplanten te beschermen. . Er werd voor deze teelt gezaaid care op en prachtige kropsla geoogst vanaf Op het einde van het artikel kan je alvast lezen en zien hoe het gaat met de zeer vroege opkweek van slaplantjes die gezaaid werden op Ter inleiding, in sommige tuincentra worden. Want sla planten in februari is zeer goed mogelijk voor deze tuiniers. Jarenlang heb ik ook de twee eerste vroege teelten uitgevoerd met gekochte plantjes in de koude bak of in de vollegrond (met koepel). Daarbij ondervond ik een aantal problemen : de meeste tuincentra konden niet vertellen wanneer de plantjes in stock kwamen,. Ik was nooit zeker over de datum van beschikbaarheid.

Beste middel tegen onkruid
Rated 4/5 based on 490 reviews